Dong ho Daniel Wellington Durham chinh hang DW Viet Nam H4

19

Th62016
Daniel Wellington có thông lệ chọn tên một thành phố ở nước Anh để đặt tên cho mẫu dây mới của mình. Và hãng đã chọn thành phố DURHAM để đặt tên cho mẫu dây mới nhất của mình. Mẫu dây DURHAM mang nhiều tham vọng của hãng khi đưa ... Read More
19/06/2016DWVN
DW Durham

20

Th42016
Như bạn đã biết, vào cuối tháng 3 vừa qua, Daniel Wellington đã giới thiệu mẫu dây Durham mới cho bộ sưu tập của mình. Vẫn tiếp nối thành công của các mẫu dây da trước, DW Durham vẫn sử dụng loại da bê tốt nhất được thuộc 100% bằng ... Read More
20/04/2016DWVN