Dong ho Daniel Wellington Durham chinh hang DW Viet Nam H4

19

Th62016
Daniel Wellington có thông lệ chọn tên một thành phố ở nước Anh để đặt tên cho mẫu dây mới của mình. Và hãng đã chọn thành phố DURHAM để đặt tên cho mẫu dây mới nhất của mình. Mẫu dây DURHAM mang nhiều tham vọng của hãng khi đưa ... Read More
19/06/2016DWVN